دیابت

مقایسه وکیوم تراپی و پانسمان های نوین بر ترمیم زخم در افراد با زخم پای دیابتی

مقدمه دیابــت شایعترین بیماري مزمن و از مهم ترین مشکلات بهداشتی، درمانی و اقتصــادي در جهــان می باشد. این بیماری سالیانه منجر به حدود...

ادامه مطلب

اثر فشارهای گوناگون در درمان وکیوم تراپی زخم

در سال های اخیر متاسفانه سر در گمی قابل ملاحظه ای در رابطه با فشارهای گوناگون در درمان وکیوم تراپی زخم بین برخی از کارشناسان و کادر د...

ادامه مطلب