وکیوم تراپی زخم

حضور هیئت تجاری افغانستان در شرکت مهندسی طب تجهیز پایا

در تاریخ 1399/6/25 حسب هماهنگی های قبلی با جناب آقای پرویز شهپر کارگزار رسمی کشور افغانستان و جناب آقای دکتر مصفا کارگزار شهرک علمی وتح...

ادامه مطلب

اثر فشارهای گوناگون در درمان وکیوم تراپی زخم

در سال های اخیر متاسفانه سر در گمی قابل ملاحظه ای در رابطه با فشارهای گوناگون در درمان وکیوم تراپی زخم بین برخی از کارشناسان و کادر د...

ادامه مطلب