فرم درخواست نمایندگی (عاملیت فروش)

فرم ثبت درخواست همکاری با شرکت مهندسی طب تجهیز پایا
  • تمام سوابق کاری شامل عنوان شغلی، محل کار، تاریخ و مدت همکاری ذکر شود.
  • تمام مهارت ها و دوره هایی که گذراندید، ذکر شود.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf, zip, rar.
    رزومه کاری خود را بارگذاری کنید.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf, zip, rar.
    عکس پرسنلی خود را بارگذاری کنید.