فراخوان فروش ویژه شرکت دانش بنیان مهندسی طب تجهیز پایا از ۱۵ آذر تا ۳۰ آذر به همراه هدایای جذاب

سبد یک + 5 درصد تخفیف نقدی + 2 عدد محلول کلینا: 4 عدد کیت کوچک تک لوله 1 عدد کیت متوسط تک لوله 2 عدد محفظه جمع آوری ترشحات 8...

ادامه مطلب