دوره مدیریت زخم شرکت طب اندیشان وندا تهران(۱ مهر ۱۴۰۰)

دوره جامع مدیریت زخم شرکت طب اندیشان وندا در تاریخ 1 مهر 1400 برگزار شد. موارد ذیل در این دوره توسط استاد مقیمی آموزش داده شد: ...

ادامه مطلب